logo

Produkty z Mrtvého moře

    Přírodní minerální bahno a minerální soli z Mrtvého moře


Vážení obchodní přátelé,

na webových stránkách některých společností, zabývajících se také prodejem soli z Mrtvého moře, se objevily články snižující kvalitu této soli pocházející z jordánského zdroje, tedy společnosti Arab Potash Company, resp. její dceřiné společnosti.

Autorům poněkud unikla skutečnost, že společnost se sice jmenuje APC, ale hlavním akcionářem je firma kanadská, že v APC jsou dodržována všechna bezpečnostní a hygienická opatření a standartní podmínky, což potvrzuje řada mezinárodních certifikátů, že tyto produkty byly povinně hodnoceny českými orgány z hlediska jejich bezpečnosti pro lidské zdraví a povoleny k prodeji na našem trhu, že jsme pod stálým dohledem hygienických institucí atd.

Uváděné informace prokazují naprostou neznalost autorů o technologii těžby, zpracování komodity, či jednotlivých druhů soli, chemických rozborů (např. volné a vázané vody) atd., pokud ovšem nejsou vedeny pouhou snahou získat konkurenční výhodu tímto nefer způsobem, tj. obyčejnou nepodloženou pomluvou.

Nicméně, ačkoliv to současná legislativa přímo nevyžaduje a abychom předešli nesprávným závěrům, nechali jsme zpracovat nezávislou laboratoří nezávislý chemický rozbor (viz kapitola Certifikáty, zejména str.2), který prokazuje naprostou shodu se vzorovým složením soli z Mrtvého moře a svědčí tudíž o tom, že naše sůl z jordánské strany Mrtvého moře je originálního neupravovaného složení, zpracovaná správnou technologií a plně odpovídá standartům kladeným na přírodní minerální sůl z Mrtvého moře.

Přílohu si laskavě stáhněte jako dokument pro svoji potřebu.

Certifikáty a Bezpečnostní listy

 
obsah soliChem. rozbor soli 2019
obsah soliOBSAH SOLI
bezpečnostní list
Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku - Sůl
bezpečnostní list
Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku - Bahno
bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST „Přírodní minerální bahno z Mrtvého moře“.
bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST „Přírodní minerální sůl z Mrtvého moře“.
sahara bea
AKCE
Osobně: vyzvednu si na adrese:
Rokycany, Zeyerova 906 (u Kovohutí)

Novinky

Vážení obchodní přátelé, na webových stránkách některých společností, zabývajících se také prodejem soli z Mrtvého moře, se objevily články...
Zpracování osobních údajů je prováděno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v...