logo

Produkty z Mrtvého moře

    Přírodní minerální bahno a minerální soli z Mrtvého moře


O Mrtvém moři již zřejmě každý z Vás slyšel nebo četl. Leží v nejnižším místě na Zemi, jeho délka dosahuje 75 km, šířka se pohybuje mezi 6 km až 16 km, hladina je na úrovni kolem – 420m pod hladinou moře.

To však není jediné prvenství, které je Mrtvému moři připisováno, je také nejslanější vodní plochou na světě, resp. vodní nádrží s největším podílem rozpuštěných minerálů na jednotku objemu. Běžně se uvádí, že obsah minerálů v něm dosahuje až 30%. Pro srovnání – obsah solí ve světových oceánech a mořích se pohybuje v průměru kolem 3,5%.

Dalším unikátem, který odlišuje Mrtvé moře od ostatních vodních ploch, je skladba solí.

Obsah a složení minerálů v soli z Mrtvého moře jsou naprosto odlišné od obsahu a složení v jiných solích /mořských, kuchyňských/ , kde převažuje především chlorid sodný. Zcela jiné poměry jsou u soli z Mrtvého moře. Bylo by proto zavádějící zaměňovat nebo zahrnovat do jedné skupiny např. i mořskou sůl a sůl z Mrtvého moře. Obě mají zcela jiné účinky.

Složení soli z Mrtvého moře je charakteristické vysokým obsahem některých minerálů, především solí hořčíku /MgCl/-cca 30% a draslíku /KCl/-cca 22%. Chlorid sodný /NaCl/ – cca7%, tvoří již méně podstatnou složku.

Právě tyto minerály tvoří sůl z Mrtvého moře tak jedinečnou a zároveň tak vhodnou pro kosmetické a preventivně léčebné využití k ošetření, udržování a celkovému zlepšování stavu pokožky.

Mrtvé moře leží na tektonicky stále živé oblasti tzv. Afrického zlomu / Africký zlom zahrnuje území od Afrického rohu, Adenským zálivem, Aqabským zálivem, přes vádí Araba a Mrtvé moře, údolím Jordánu až ke Golanským výšinám/.

Mrtvé moře leží na hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Obě tyto země také využívají jeho bohatství a jedinečnosti ve složení jeho minerálů.

 

mrtvé moře

salinitaVoda je slaná tehdy, obsahuje-li tři až pět procent soli. Světová moře a oceány mají obvykle slanost tři a půl procenta. To znamená, že v jednom litru mořské vody je rozpuštěno pětatřicet gramů různých solí (především chloridu...
o-mrtvem-moriO Mrtvém moři již zřejmě každý z Vás slyšel nebo četl. Leží v nejnižším místě na Zemi, jeho délka dosahuje 75 km, šířka se pohybuje mezi 6 km až 16 km, hladina je na úrovni kolem – 420m pod hladinou moře. To...

Certifikáty a Bezpečnostní listy

 
obsah soliChem. rozbor soli 2019
obsah soliOBSAH SOLI
bezpečnostní list
Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku - Sůl
bezpečnostní list
Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku - Bahno
bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST „Přírodní minerální bahno z Mrtvého moře“.
bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST „Přírodní minerální sůl z Mrtvého moře“.
sahara bea
AKCE
Osobně: vyzvednu si na adrese:
Rokycany, Zeyerova 906 (u Kovohutí)

Novinky

Vážení obchodní přátelé, na webových stránkách některých společností, zabývajících se také prodejem soli z Mrtvého moře, se objevily články...
Zpracování osobních údajů je prováděno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v...